یادگیری نجوم را از کجا آغاز کنیم ؟

یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که در سال های اخیر از من پرسیده شده، این سوال هست که « یادگیری نجوم را از کجا آغاز کنیم ؟ ». روز 22 آذرماه 1399 در برنامه راهنمای مسافران کهکشان شبکه چهارسیما گپ و گفتی با اسماعیل باستانی داشتم و در خصوص این موضوع صحبت کردیم.

یادگیری نجوم را از کجا آغاز کنیم؟