آسمانگاه

در خوندن آسمانگاه، نون ساکنه!
آسمان +یک پسوند زمان
بله،
روی میز بگذاریدش…
موقعی که برای سر به هوایی هاتون می‌خواید برنامه‌ریزی کنید،
رویدادهای رصدی پیش‌رو رو پیدا کنید، نقشه آسمون رو از سمت راست چک کنید، یه نیم نگاهی ‌به وضعیت هلال ماه بندازید

و در طبیعت آسمان غرق بشید

حواسمون به یه سری برنامه‌های علمی، نجومی و فضایی کشور هم بوده!

آسمانگاه
تقویم نجومی آسمانگاه

داخل جعبه آسمانگاه ضدعفونی شده، پس بعد از تحویل با خیال راحت جعبه رو از محتویات جدا کرده و به بازیافت بندازید!

می‌تونید از فروشگاه‌های علمی و نجومی شهرهای مختلف تهیه ش کنید!
برای سفارش تعداد و عمده هم می‌تونید تماس بگیرید!

رصدگاه و آسمانگاه

Skytime ©
It’s not an ordinary desk calendar, It’s a guide that reminds you to “look at the sky sometimes”