پرداخت هزینه

مشخصات شما با موفقیت ثبت شد!

مرحله 2 : پرداخت هزینه


هزینه سفر با اتوبوس : 1 میلیون و 600 هزار تومان


هزینه سفر با ماشین شخصی : 1 میلیون و 200 هزار تومان


در حال حاضر ظرفیت سفر تکمیل شده است . فرم ثبت نام شما با موفقیت ثبت شده و در ظرفیت آزاد شدن ظرفیت با شما تماس خواهیم گرفت.

لطفا پس از پرداخت تصویر فیش بانکی را برای آی دی @SaeedSky_Admin در تلگرام ارسال فرمایید.