مجموعه سوالات المپیاد نجوم

در این برگه تمامی نمونه سوالات المپیاد نجوم که طی سال‌های فعالیت در این حوزه جمع‌آوری کرده‌ام قرار می‌گیرند. امیدوارم برای دانش‌آموزان استفاده از این نمونه سوالات مفید واقع شود.

این صفحه به مرور زمان تکمیل می‌شود.

نمونه سوالات مرحله اول نجوم المپیاد نجوم

اکثر فایل سوالات به همراه پاسخنامه تالیفی یا رسمی در انتهای فایل هستند. برخی دوره‌ها که افراد مختلف پاسخنامه‌های مختلفی تالیف کردند در ستون‌های چهارم و پنجم قرار می‌گیرند.

شماره دورهسال برگزاریفایل سولاتفایل پاسخنامهفایل پاسخنامه دوم
دوره اول1383 – 1384دانلود فایل
دوره دوم1384 – 1385دانلود فایل
دوره سوم1385 – 1386دانلود فایل
دوره چهارم1386 – 1387دانلود فایل
دوره پنجم1387 – 1388دانلود فایل
دوره ششم1388 – 1389دانلود فایل
دوره هفتم1389 – 1390دانلود فایل
دوره هشتم1390 – 1391دانلود فایل
دوره نهم1391 – 1392دانلود فایل
دوره دهم1392 – 1393دانلود فایل
دوره یازدهم1393 – 1394دانلود فایل
دوره دوازدهم1394 – 1395دانلود فایل
دوره سیزدهم1395 – 1396دانلود فایل
دوره چهاردهم1396 – 1397دانلود فایل
دوره پانزدهم1397 – 1398دانلود فایل
دوره شانزدهم1398 – 1399دانلود فایل
دوره هفدهم1399 – 1400دانلود فایل
دوره هجدهم1400 – 1401دانلود فایل
دوره نوزدهم1401 – 1402در حال برگزاری